عاشقان کتاب و تبلیغات پاسخ دهند!

امشب یک پست در لینکداین از #پژمان_فخاریان رفیق دیرینم، دیدم. تصویر ترجمه نخست از #کتاب "اعترافات یک تبلیغاتچی" اثر دیوید #اگیلوی به کوشش ر.مسعود که سال 1349 چاپ شده. عاشق تاریخ که باشی با دیدن همپنین پستی گل از گلت می شکفد. این کتاب این سالها باز از سوی انتشارات سیته با ترجمه دیگری روانه بازار شده است. اما تاریخ "1349" مرا به فکر فرو برد که قدیمی ترین کتاب تبلیغاتی که در آرشیوم دارم مربوط به چه سالی است. (در بین کتابهای فارسی زبان). کتابخانه را گشتم و اتفاقا یک کتاب برای سال 1349 پیدا کردم. کتاب "تبلیغات بازرگانی". ترجمه و تالیف محمد کیا در 336 صفحه همراه با بخشی که تصاویر رنگی دارد و به شکل مبسوط (در حد زمانه اش) به موضوع #تبلیغات پرداخته است. (احتمالا هم این کتاب را از #کتابخانه #دکتر_محمدیان به من رسیده است وگرنه من به یاد ندارم که خریده باشمش)! برای من که همیشه کتاب چهار جلدی " 230 سال تبلیغات بازرگانی" همیشه کنار دستم است و همیشه به آن مراجعه می کنم و #تاریخ موضوعات مورد علاقه ام همیشه برایم مهم بوده است داشتن این کتاب ارزشمند است.

📍 شما قدیمی ترین کتابی که در کتابخانه دارید برای چه سالی است؟

در زمینه "تبلیغات" کسی کتاب قدیمی تر سراغ دارد؟

در زمینه "تبلیغات" کسی کتاب قدیمی تر سراغ دارد؟

در زمینه "تبلیغات" کسی کتاب قدیمی تر سراغ دارد؟