مارک زاکربرگ یا لری الیسون؟

مارک زاکربرگ مدیرعامل برجسته فیسبوک است، اما نمیتواند مدیرعامل خوبی برای اوراکل باشد. به طور مشابه، لری الیسون کار فوق العاده‌ای در اوراکل انجام میدهد، اما شاید مدیر خوبی برای فیسبوک نباشد.

Larry Elisson (Oracle)
Larry Elisson (Oracle)


Mark Zuckerberg (Facebook)
Mark Zuckerberg (Facebook)


سوال اصلی این است که مدیر میتواند در مقیاس دیگر کار کند یا نه؛ سوال این است که آیا مدیر میتواند در همین مقیاس فعلی عملکرد خوبی نشان دهد یا خیر.


قضاوت را بر اساس یک مقیاس نسبی به جای یک مقیاس مطلق انجام دهید. جواب دادن به این سوال از خود که آیا یک مدیر عملکرد خوبی دارد، سخت است. سوال بهتر این خواهد بود: در این شرکت، در همین زمان، آیا مدیری وجود دارد که بتوانم او را استخدام کنم و او کار را بهتر انجام دهد؟