من عاشق فیزیک نظری و نجوم هستم،می خواهم مطالبی که حتما برای شما جالب هست را برایتان به اشتراک بگذارم تا با هم به جهان پیرامونمان بیندیشیم 😀