سوالی دارم؟!

به آینه نگاه کنید از خودتان بپرسید من چی هستم آیا من همونی‌ام که  در آیینه می‌بینم؟! اگر دنیای بعد از مرگ وجود داره پس این جسم که بعد از مرگ تجزیه و به خاک تبدیل می‌شه، آن وقت پس ما چی هستیم؟!

جسم مان؟ روحمان؟و یا...

و  چطور وارد این جهان شدیم به یکباره به دنیا آمدیم و از هوشیاری نسبتا بالای برخورداریم خودتان در بیرون از زمین تصور کنید زمین را ببیند انسان های پر مشغله آنقدر کوچک ‌شده‌اند که دیگه دیده نمی‌شوند در تصوراتتان، خودتان را از زمین دور کنید آنقدر که منظومه شمسی نقطه‌ای نورانی در کهکشان راه شیری باشد و بازهم دور تر به جای که به ابر خوشه ها برسید که هر نقطه نورانی آن یک کهکشان است حال از خود بپرسید چطور ما با این سطح هوشیاری پا به این جهان گذاشته ایم؟ آیا تصادفی بوده؟!؟!

آیا این تصادفی پدید آمده؟!
آیا این تصادفی پدید آمده؟!