جامعه کلمات

نویسندگی
نویسندگی

داشتم در مورد نویسندگی و ساختار نوشته و اهمیت قرارگیری کلمات فکر می کردم که ذهنم درگیر این فکر شد که کلمه های مختلف در جایگاه های مختلف ممکنه کاربرد یا درک متفاوتی رو منتقل کنن ، در اصل کلمه همون کلمه هست اما در مجاورت یک سری کلمه دیگه ممکنه به طرز متفاوتی مطرح بشه و خوب بطرز متفاوتی هم درک بشه !! درگیر این فکر بودم که ذهنم به سمت دیگه ای هدایت شد!

تو شبکه های اجتماعی مجازی و غیر مجازی آدم ها جمع میشن و گروه تشکیل میدن یا منش یا افکار یک سری افراد رو می پسندن واونها رو دنبال میکنن یا به هر روشی سعی می کنن با آدم هاارتباط برقرار کنن و در اجتماعات انسانی حضور داشته باشن !!

این فکر جدید توی ذهنم داشت مقابل فکر قبلی خود نمایی می کرد و اون رو به همراهی دعوت می کرد .

حاصل همراهی اونها این شد :

ما آدم ها با هویت مختص خودمون ممکنه در هر کدوم از گروه های اجتماعی به نوع دیگه ای درک و شناخته بشیم ، توی گروهی متشکل از همکاران بیشتر ازینکه روحیات من درک بشه توانمندی و تخصص و مسایل مربوط به شغلم مطرح و درک میشه ! بطور جداگانه ای مثلا من در گروه افراد باشگاه ورزشی قرار می گیرم و طبیعتا بیشتر ازینکه توانایی های حرفه ایم درک بشه ، قدرت جسمی و توانایی های حرکتی و ورزشیم درک میشه !! و بطور کلی این قاعده در گروه ها و اجتماعات مختلف انسانی وجود داره ، گروه دوستان یا خانواده یا گروه های هنری و ...

در عین حالی که ما هویت مختص خودمون رو داریم ، درک دیگران از ما بستگی زیادی به مجاورت با آدم های اطرافمون داره و جالب اینکه با انگیزه یا دلیل اون مجاورت هم بعضا بشدت در ارتباطه .

حالا اگر به کلمات هم دقت کنیم اونها هم مثل آدم ها هویت خودشون رو دارن و در عین حال بین گروه های مختلف مجازی و غیر مجازی قرار میگیرن و ممکنه در همسایگی کلمات و موضوعات متفاوت به نوع دیگه ای خودشون رو عرضه کنن و درک متفاوتی از خودشون رو به نمایش بگذارن.

گویا ماحصل همراهی این فکرها نتیجه بدی نداشت ، حداقل می شه گفت همونطور که آدمها با حضورشون بین بقیه درک میشن و هر چقدر که مجاورت بیشتر و متناسب تری با آدم ها داشته باشن ، درک متمایزی ازشون می شه ؛ کلمات هم به همین ترتیب می تونن درک و شناخت متمایزی رو تقدیم خواننده های خودشون بکنن .درسته که آدم ها هوشمندانه اینکار رو انجام میدن و کلمات به خودی خود هوشمندی این کار رو ندارن اما نویسنده با استفاده از تجربه و تبحر خودش می تونه در امر چینش کلمات ، مجاورانی انتخاب کنه که علاوه بر زیبایی و ساختارمندی ، فهم مطلوب و سنجیده ای رو از نوشته بر ذهن خواننده ثبت کنه .