یک عدد دانشجوی معمولی مهندسی کامپیوتر در تلاش برای خوب‌بودن