چگونه می توان در دانشگاه آزاد نمره قبولی گرفت؟؟؟

متنی که هم اکنون به رشته تحریر آورده ام، حاصل تجربه شخصی ام است که نه خودم انجام داده باشم، بلکه از مشاهداتم در رفتارهای سایر هم کلاسیانم در مقطع کارشناسی رشته مترجمی ایتالیایی در دانشگاه آزاد کسب نمودم.چگونه می توان در دانشگاه آزاد نمره قبولی گرفت؟؟؟

اولین کار در آغاز یک ترم تحصیلی شناسایی استاد مربوطه است. باید به چهره اش دقت کنید که سخت گیر است (گیر است) یا با حفظ یک رابطه می توانید به نتیجه برسید.

اگر استاد سخت گیر بود که صرف نظر کنید و در غیر این صورت می توانید ادامه مطلب را مطالعه کنید. نکته خیلی مهم سن اساتید می باشد. اساتید جوان تر بهتر با دانشجویان ارتباط برقرار می کنند‌ چنانکه می توان با آنها رفیق شد.

چابلوسی را کلا فراموش کنید. اگر استاد مربوطه چاق بود، از پیشرفت او در لاغری بگید. اگر مرد‌ بود از پرستیژ راه رفتنش تعریف کنید. سعی کنید به استاد بگویید که چقدر در شرح محتوای درسی تواناست حتی اگر توانایی لازم را نداشته باشد.

در طول کلاس درس به چشمان استاد خیره شوید و سر تکان دهید. در جدال های علمی حرفی را بزنید که موافق نظر علمی اوست حتی اگر نظرش صحیح نباشد. سرتات را تکان دهید و با حرکت سر گاهی به سمت پایین نشان دهید که استدلال او را متوجه می شوید.

گاهی به صورت تیمی با دوستانتان به دفتر اساتید بروید و با استاد مربوطه صحبت کنید. اساتید جوان تر خوششان می آید که به سایر همکاران وانمود کنند با دانشجویان ارتباطی صمیمی دارند و دانشجویان با آن ها راحت هستند.

فرصت روز تولد را از دست ندهید!

دست گل و هدایایی تهیه کنید و در دفتر اساتید خاضر شوید و برای استاد جشن تولدی بگیرید‌. کمیت مهم نیست کیفیت مهم است. می توانید یک کیک بگیرید و استاد را از این طریق خرسند کنید (بخرید) 😊

ببینید دوستان، متاسفانه دیگر در دانشگاه ها درس خواندن اهمیت ندارد. متاسفانه درس خوان های واقعی در دانشگاه مثل من ضرر می کنند. قدیم را فراموش کنید!

در دانشگاه جویای نمره قبولی باشید و فارغ التحصیلی. من افرادی را میشناسم که حای درس خواندن رابطه را در پیش گرفتند و موفق بودند. از جمله بعضی هم کلاسی های مقطع کارشناسی رشته مترجمی ایتالیایی.