در اسپانیا پرو لباس پولی شد! در ایران مد نشود صلوات...

این که ما تحریم هستیم و یورو تا به امروز از مرز ۱۷ هزارتومان هم گذشت بماند، اما امیدوارم خود مردم جامعه هم به این گرانی ها دامن نزنند. البته دامن ک چه عرض کنم، کت و شلوار هم زدند. یعنی الان از شیر مرغ تا جون آدم میزاد قیمت لحظه ای دارد.

داداچی ها به گوش باشید! از این به بعد تو محله های شهرتان دعوا شد، تا مجروح کردن شخص بیشتر پیش نروید که شاید مردم نرخ دیه را هم لحظه ای کنند. امروز متوجه شدمدر اسپانیا پرو لباس پولی شده.

یعنی هرکس قصد پرو لباس داشته باشد در هر مغازه ای باید بابت هر پرو مثلا ۲ یورو پرداخت کند. خدا را شکر که در ایران فروشندگان پیراهن اجازه پرو لباس را نمی دهند. مگر نه برای پرو لباس در هر مغازه ای باید ابتدا تفاوت نرخ پرو بررسی میکردیم. بعد اگر نرخش مناسب بود، می گشتیم تا شاید آن مغازه پیراهن مورد سلیقه مارا داشته باشد.

پولی شدن پرو در ایران مد نشود صلوات...!😁