سلام!علاقه مند به تاریخ، سکوت و ساده کردن کارای روزمره و به طریق اولیٰ دوستدار تکنولوژی، هستم :)