سالن عقد و دفتر ازدواج ایرنعقد ایرن، ارائه دهنده حرفه ای و متمایز تشریفات عقد و ازدواج با سفره مجلل ، گل آرایی ، پذیرایی تشریفاتی ، سرو ناهار و شام ، فیلمبرداری و عکاسی .

تلفن : 02122264345

http://instagram.com/aghdiren

https://aghdiren.com