بحران پیش روی فیسبوک

http://mizefekr.com/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D8%B3%D8%A8%D9%88%DA%A9/

یکی از مشکلات اصلی فیسبوک این است که درآمد این شرکت مستقیما به مدت زمانی که کاربران بر روی اپلیکیشن‌های آن صرف می‌کنند وابسته است. هرچه زمان بیشتری در شبکه‌های مجازی وقت بگذرانید، تبلیغات بیشتری می‌بینید، برروی آن‌ها کلیک می‌کنید و از این راه فیسبوک پول بیشتری درمی‌آورد. به همین خاطر منافع مالی فیسبوک با برنامه‌اش برای استفاده‌ی سالم‌تر از فضای مجازی منافات دارد. مشخص نیست فیسبوک تا چه حد کاربرانش را در برابر خطرات استفاده‌ی بیش از حد شبکه‌های مجازی محافظت می‌کند. البته درآمد از راه تبلیغات فواید زیادی هم دارد. مدیرعامل فیسبوک مارک زاکربرگ چندین بار گفته است که: فیسبوک همواره سرویسی رایگان برای همه خواهد بود. این تبلیغات به فیسبوک این اجازه را می‌دهد که برای کسانی که تمایلی به پرداخت هزینه‌ای ندارند و یا تمایلی برای این کار ندارند، رایگان باقی بماند.