هدیه 200 هزار تومانی توبانک(بانک گردشگری)چیست؟

هدیه دعوت کننده:

مبلغ پاداش درنظر گرفته شده برای طرح ریفرال در سامانه توبانک برای دعوت کننده به طور ثابت، مبلغ 500 هزار ریال در نظر گرفته می شود.

هدیه دعوت شونده:

برای پرداخت هدیه به دعوت شونده، مانده آخر روز افتتاح سپرده وی به عنوان مبنا برای پرداخت درنظر گرفته شده و 10% این مبلغ تا سقف 2 میلیون ریال به عنوان هدیه برای ایشان واریز می گردد.

شرایط تحقق پاداش:

1- پاداش دعوت کننده و دعوت شونده منوط به معرفی مشتری جدید به بانک گردشگری می باشد.

2- مبلغ پاداش دعوت کننده با افتتاح سپرده به دعوت کننده تعلق می گیرد و وابسته به واریز وجه و درخواست کارت از سوی دعوت شونده نیست.

3- پاداش دعوت شونده مستقل از درخواست صدور کارت بوده و بر اساس آخرین مانده روز افتتاح سپرده برای ایشان واریز گردد.

{برای دریافت هدیه حتما باید کد معرف وارد شود .لطفا دقت فرماید}

کد گرفتن ۲۰۰ هزار تومان= 51676461 ( کد معرف حتما با حروف انگلیسی بدون فاصله و حتما به صورت دستی

وارد شود .از کپی کردن کد خودداری کنید)

برای اموش بیشتر ویدیو زیر را تماشا فرمایید

https://www.aparat.com/v/MRyD7