بازار زیرزمینی داغ ...

خیلی سال بود که مسیر محل زندگی تا محل کار آن‌قدر نزدیک بود که قدم زدن را به استفاده از هر وسیله نقلیه عمومی و خصوصی ترجیح ‌می‌دادم، با یک فرمول ساده میزان نسبت خوب بودن پیاده‌روی برای سلامتی با میزان ضرر آلودگی‌ها برابری می‌کرد و من ضرری نمی‌کردم حالا استفاده مهم نیست ...

اما دیروز بنا به دلایلی مجبور شدم از مترو استفاده کنم، هیاهویی بود زیر زمین، از شلوغی و ازدحام که زیاد گفتند و من نگویم بهتر است، ولی بازار، بازار زیرزمینی داغ ...

مترو بازار داغ زیرزمینی تهران
مترو بازار داغ زیرزمینی تهران

کمی که از حرکت قطار گذشت پیر و جوان بودند که می‌آمدند و می‌رفتند و انواع و اقسام اجناس را می‌فروختند، پیش خودم گفتم چه کاری است که آدم برود بازار، توی سرما، توی گرما، بهترین جا همین مترو است، در سرما گرم و در گرما سرد، تازه واسط‌ها هم نقشی ندارند و بی‌بهره از این بازار ...

با خودم فکر کردم چه کار پر سودی، اما چرا لباس‌ها و نگاه‌های این فروشنده‌ها نشان از ناراحتی و غم می‌داد، تا تجارتی پر سود؟ مگر این همه آدم خرید نمی‌کنند؟ در همین احوال بودم که پسری جوان از کنارم رد شد و به زبان اصلی (ترکی) تبلیغ محصول خودش را می‌کرد، بعد هم که به من رسید به پیرمردی گفت: "بازار یخ‌دی" فکر کنم یعنی بازار نیست به جای اینکه بگوید "بازار چوخ‌دی" ...

‌دست‌فروش زبان اصلی ...
‌دست‌فروش زبان اصلی ...

بله، فروش هست اما بالاترین عددی که آنجا مطرح می‌شد 5000 تومان بود، هر طور که فکر می‌کردم نمی‌توانستم سود این افراد را درک کنم، شاید فقط نشانه‌ای بود از اینکه چقدر آدم برای گذران حداقلی زندگی آنجا بودند و خریدی هم انجام نمی‌شد، برگشتم به فضای خودم، روزها که در فضای مجازی می‌دیدم که تبلیغ می‌شود که از دست‌فروشان مترو نخرید، اجناس تقلبی هستند ... نمی‌دانم چرا معادله خوب بودن پیاده‌روی و خوب بودن آن برای سلامتی در مقابل آلودگی‌ هوا و ضرر آن برای سلامتی من آن‌قدر راحت قابل حل بود و معادله کسب روزی حلال و اجناس به دید خیلی‌ها تقلبی بازار زیرزمینی داغ این‌قدر سخت و غیر‌قابل حل ... شاید اصلا معادله نیست و شده است نامعادله ...

به هر حال هر چقدر که بالای این زمین شهر پر است از هیاهوی عجیب برای زندگی یا بهتر بگویم زنده ماندن، آن پایین هم بازاری است عجیب، بازار زیرزمینی داغ ...

واقعا به کمک نیاز دارم، شاید با نظر شما؛ یک خرد جمعی بتواند حل این معادله یا نامعادله را آسان سازد؛ چه کنیم، بخریم که زندگی جریان داشته باشد، یا نخریم که سلامت بمانیم ؟؟؟