زمستونم بهار نیست ...


همین دیروز بود، صبح، وقتی رسیدم سرکار، در ذهنم با خود زمزمه می‌کردم که راست می‌گفتند، زمستان هم بهار است، دیگر به تابستان شدن فکر می‌کردم و می‌گفتم چه بی معرفتی کردیم و بعد گفتم بنشینم و بنویسم با این مضمون که زمستان هم بهار است ...

بله زمستان انگار راستی راستی بهار شده، دیگر نه خبری از سرماست، نه خبری از ننه سرما، نکند امسال ننه سرما با ما قهر کرده، آنقدر که تا برفی آمد گفتیم باز هم سرما، باز هم ترافیک، باز هم بسته شدن راه‌ها و باز هم تعطیلی مدارس، شاید هم مثل زندگی‌های امروزی، ننه سرما، بی‌محل شده است به عمو نوروز و هوایش را ندارد، هر چه هست، ننه سرما خبری نیست ازش ...

در همین فکر‌ها بودم که به خودم آمدم و دیدم ساعت رفتن از محل کار به خانه شده است و باید بروم، در راه همچنان داشتم فکر می‌کردم که بنویسم، رسیدم خانه، یک لیوان شیر، چند عدد خرما، لپ‌تاپ و بنام حق ...

تهران - از پشت پنجره - بهمن‌ماه 1396 - عکس: محسن سمسارپور
تهران - از پشت پنجره - بهمن‌ماه 1396 - عکس: محسن سمسارپور

پدرم زنگ زد، محسن، برف را دیدی؟ باورم نمی‌شد، چند لحظه سکوت کردم، پدرم پرسید، محسن، برف را دیدی؟ رفتم جلوی پنجره و دیدم وای خدای من، زمستونم بهار نیست ... مثل خیلی‌ها که باورشان نمی‌شد امروز برف بیاید شاید منم همین باور را داشتم، حتی قوی‌تر، اما حس کردم ننه سرما آمد، شاید دید دلمان گرفته و ناراحتیم از غم نبودش، ننه است دیگر، دل رحم، مثل‌ها زن‌های سرزمینم، دوباره آمد، خوش‌آمدی ننه سرما، خوش‌آمدی ...

تهران - یک‌ روز برفی - بهمن‌ماه 1396 - عکس: محسن‌سمسارپور
تهران - یک‌ روز برفی - بهمن‌ماه 1396 - عکس: محسن‌سمسارپور

شب تا صبح برف و صبح عکس، عکس از تهرانی سفید، عکس از تهرانی تمیز، عکس از تهرانی که در زمستان سرد است نه گرم، عکس از شکستن درختی که باور سنگینی برف برایش سخت بود، عکس از راه‌هایی که بسته شده بود و عکس از پیرمردی که طبق عادت قدیم، برف را از تن درختان سنگین شده ، پاک می‌کرد و خودش خیس می‌شد، از بارش رحمت الهی ...

‌تهران - برف‌تکانی پیرمرد - بهمن‌ماه 1396 - عکس: محسن‌سمسارپور
‌تهران - برف‌تکانی پیرمرد - بهمن‌ماه 1396 - عکس: محسن‌سمسارپور

ولی باز هم دلم عکس می‌خواست، اما نشد، عکس از مردمی که منتظر ماشین هستند، عکس از آن‌هایی که معلوم نیست در این سرما بی‌خانه، کجا تا صبح سر کرده‌اند، و عکس از کودکانی که بی‌سرپرست در گذرند در خیابان‌ها و نبودند که بشود عکس گرفت ... و عکس از برف بازی، بله برف بازی واژه‌ای که خدا نخواست برای بچه‌هایمان غریب باشد و دور ...

تهران - خیلی‌ها سردشونه - بهمن‌ماه 1395 - عکس‌: مائده سمسارپور
تهران - خیلی‌ها سردشونه - بهمن‌ماه 1395 - عکس‌: مائده سمسارپور

اما این‌بار با همه مشکلاتی که برف داشت، همه شادتر از همیشه بودیم، شاد از آمدنش، شاد از آشتی کردنش و شاید شاد از اینکه خدا هنوز آدم‌های خوبش‌ را فراموش نکرده است ... حداقل خدا ثابت کرد که مردم خوبی در ایران زندگی می‌کنند، که امیدوار هستند، به لطف خودش و دیگر هیچ ...

خوب، حالا نوبت شماست، هر چه می‌خواهد دل‌تنگتان بگویید، به ننه سرما، به برف و به زیبایی و سپید شدن ایران، به خدا ...

تهران - برف‌پوش - بهمن‌ماه 1396 - عکس: محسن سمسارپور
تهران - برف‌پوش - بهمن‌ماه 1396 - عکس: محسن سمسارپور