افت شدید، قیمت دلار ...

باور کردنی نیست ولی حقیقت دارد. قیمت ارز این روزها نوسانات زیادی را به خود می‌بیند. همین چند روز پیش بود که حرکت رو به صعود دلار شروع شد و دیروز این حرکت به اوج خود رسید. اما افزایش قیمت دلار موجب افت شدید شده است، افت شدید ارزش پول ملی، افت شدید فشار خون مردم تنگ دست و افت شدیدهایی دیگر از همین جنس ...

اگر با کاما بخوانید عنوان را "افت شدید، قیمت دلار"، دروغ که نیست هیچ، یک واقعیت تلخ است، افت شدیدهایی از جمله قدرت خرید، نه در مورد مواردی که تجملاتی هستند نه، افت شدید قدرت خرید در مورد مواردی که خوراکی هستند هم، پیش رو است و این بالا رفتن قیمت دلار عده‌ای از مردم بی‌گناه و ساده کشور را دچار مشکلات اساسی می‌کند.

من نه فعال سیاسی هستم نه فعال اقتصادی که بتوانم تحلیل ارائه دهم ولی با یک حساب ساده و سر انگشتی به نظرم اگر یک خانواده در ماه دو بار گوشت می‌خورد حالا باید یک بار بخورد، اگر در سال دو بار گوشت می‌خورد الان باید یک بار بخورد وای به حال کسانی که گوشت برای خوردن نداشتند حتی همین یکی دوبار در سال را ...

فشار خارجی، مشکلات داخلی یا هر چیز دیگری که باشد افت شدیدی در کیفیت زندگی مردم با افزایش قیمت دلار مشهود خواهد بود. این نتیجه تجربه‌ای است که چندین سال پیش هم اتفاق افتاد و افراد متوسط و سطح پایین با کاهش شدید قدرت خرید در مهمترین مسائل زندگی و حتی سلامتی روبه‌رو شدند.

اما تا خدا هست زندگی باید کرد، روزی دست خداست، و امید زنده است، مردم انتظار دارند سطح متوسط زندگی برای آن‌ها فراهم باشد، کارگران زحمت‌کشی که امروز احتمالا قدرت خجالت نکشیدن جلوی خانواده‌هایشان هم، افت شدید پیدا کرده است ... فکری کنیم لطفا !!!