دیشب خواب جوکر را دیدم

The Dark Knight Rises
The Dark Knight Rises

مغز آدم جدا چه چیز جالبیه...

جوکر، از فیلمی که بعد از پخشش در ۲۰۰۸ تقریبا یکی دوبار بیشتر ندیدم (The Dark Knight Rises) با بازی Heath Ledger، دیشب به خوابم اومده بود. خونمون رو ترکونده بود و کلی از نمای ساختمان و سیمان استفاده شده در ساختمان‌سازی ریخته بود توی کوچه. خانم‌های پیرزن همسایه انتهای کوچمون هم اومده بودن با لهجه شیرین همدانی می گفتن: «وی وی وی، پچا خانتان اوجو شده! بیاینان ای آتِ آشغالاره اَ میان کوچه جمع کنینان. همساده‌ها ماخان میان کوچه رفت و آمد کنن.»

و صد البته من مشغول خفه شدن توسط دستان جوکر بودم با این وجود جوکر فرصت داد یه ? برم بهشون.

خواب به طرز عجیبی ترسناک نبود و بیشتر خنده‌دار و بی داستان بود.


نظر شما چیه؟

پ.ن: این مطلب رو ۵ ماه پیش نوشته بودم نمی‌دونم چرا منتشرش نکرده بودم.