به سوی رهایی

در جستجوی اینترنتی به خاطرات، دل‌نوشته‌ها، گاه‌نوشته‌ها، یاد‌نوشته‌ها و... در موضوع خاطراتی از بیماران سرطانی، فراوان برخورد کرده‌ام. اما این اولین کتابی است که یک پزشک انکولوژیست به منظور افزایش اطلاعات عمومی و درک بهتر و برخورد مناسب‌تر با بیماران سرطانی و کمک به حفظ سلامتی این‌گونه بیماران، اقدام به نشر خاطرات یک بیمار سرطانی نموده‌اند.

باید سپا‌سگزار صاحبان تجربه باشیم.

شما را به خواندن این کتاب فرا می‌خوانیم. مطمئن باشید پس از مطالعه اشک شما، اشک شوق است.