عاشق python ، php ، لینوکس و دنیای متن باز. محصل رشته ریاضی.