چه کسی اخلاقی تر رفتار میکند؟

به نظر شما متدینین اخلاقی تر رفتار میکنن یا بی دین ها؟

من خودم نمیدونم و تفاوت فاحشی ندیدم!
متدینین از نظر اعتقادی، در بسیاری از اوقات توصیه اکید به اخلاقی رفتار کردن دارن، اما از طرف دیگه، ماله کشی هایی که اغلب همراه متدین بودنه و از صداقت با خودشون منعشون میکنه، اونها رو توجیه گر بار میاره و ممکنه رفتارهای غیراخلاقیشون رو هم به سادگی توجیه کنن. به علاوه متدینین به میزان شکی که در اعتقاداتشون دارن راحت تر به عمل غیراخلاقی میتونن دست بزنن و خیلی وقتا تنها عامل توصیه کننده به اخلاق رو دین میدونن و اگر از اون بگذرن الزام های دیگه مثل انسانیت و یا دلایل عقلانی رو ندارن و راحت تر عمل غیراخلاقی انجام میدن. از طرفی چون در جامعه منافع یک شخص اونو به سمت متدین بودن سوق میده، افرادی که عقایدشون بر اساس منافعشون تغییر میکنه به سمت دین کشیده میشن و اگر عمل غیراخلاقی باشه که منافعشون رو توجیه کنه به سادگی توجیهش میکنن و انجامش میدن!
در سمت دیگه بی دین ها بسیاریشون خودشون رو پایبند به اخلاق میدونن و اونها هم اخلاقی رفتار میکنن، اما طمعی برای پاداش یا ترسی از عذاب هم ندارند.

البته صفاتی که میگم مخصوص به یک دسته نیست و تا حدی در همه ی دسته ها هست اما حس کردم میزانشون در آدم های با اعتقادات مختلف به این صورته.

یکی از دلایل مهم اخلاقی رفتار کردن با احساس و مهربان بودنه، که این هم ارتباط چندانی با متدین یا بی دین بودن نداره!

اما به نظرم بی اخلاق تر از این دو دسته، آدمها هرهری مذهب هستن، که نه از توجیه گری دست برداشتن و نه خودشون رو پایبند به گزاره های اخلاقی دین میدونن، نه با خودشون صداقت دارند، و نه ترس از عذاب یا طمع پاداش درشون زیاده، خیلی هاشون هم فقط به سبب همراهی با جامعه و یا به خاطر منافع کمی مذهبی هستن.

البته ممکنه هرهری مذهبی دلایل دیگه داشته باشه و خودشون رو پایبند به اخلاق بدونن و هزار اگر دیگر...

در آخر،پیش بینی اخلاقی بودن رفتار انسان ها با توجه به عقایدشون بسیار سخته و سعی کنید انجامش ندید!