ویرگول
ورودثبت نام
MoMoS
MoMoS
خواندن ۱ دقیقه·۳ سال پیش

کنجکاوی

فرصت زندگی را با ارزش در نظر گرفتیم و اراده را در مسیری جاری کردیم تا اگر که بزرگی خود را از یاد برده ایم و زیر سایه‌ی فناوری، مغبون جبروت پوشالی آن شده ایم تلنگری باشد تا آنچه را واقعی می نماید با حقیقت یکی نپنداریم.

آنچه در ادامه قرار خواهد گرفت، چکیده‌ای از دریافت‌ها و دستاوردهای نوع بشر است که طی هزاران سال تجربه کسب کرده‌اند و با ثبت و به یادگار گذاشتنشان برای ما، آنچه ما خود تجربه نکرده بودیم را به عنوان آگاهی کسب کردیم.

امیدوارم ما نیز بتوانیم تجربه‌های عمیق خود را از حیات حماسی که طبیعت در قالب بشر برایمان رقم زده، رشد دهیم و به عنوان گرانبهاترین دستاورد خود در اختیار دیگران قرار دهیم.

کنجکاویتجربهحیاتدستاورداراده
به مسیرتان ادامه دهید.
شاید از این پست‌ها خوشتان بیاید