بناهای شاخص معاصر در دل بناهای باستانی ایرانی

معمولا بین اینکه باید ساختمان های قدیمی را بازسازی کرده یا از چیزی که برجا مانده به عنوان یادگاری از گذشته محفظت کنند، و یا اینکه کاملا آنها را تخریب کرده ، بحث و گفتگو وجود دارد.

در ایران، باقی مانده آثار باستانی، که برخی از آنها میراث جهانی هستند، هنوز سرنوشت مشخصی ندارند چرا که روندهای بازسازی، مبهم و نامعلوم هستند.

به عنوان بخشی از مجموعه بازگشت به آینده، معمار ایرانی محمد حسن فروزانفر، چند نمونه از قلعه های پیش از اسلام در شهرهای مختلف ایران را انتخاب و آنها را با بناهای برجسته معاصر، ترکیب کرد و مفهوم بازسازی را به گونه ای جدید تعریف کرد.

در ادامه تصاویر طراحی شده توسط این معمار را مشاهده نمایید.