این بلاکچین چیه واقعا ؟

این بلاکچین چیه واقعا ؟
مقدمه ای بر فهم چیستی و چرایی بلاکچین ...