آخه ما چی از اروپا کم داریم ؟

چند هفته قبل رفتم کتاب فروش یه کتاب جدید بخرم ، دیدم انتهای سالن کتابفروشی یه پسر بچه داره با مادرش جر و بحث میکنه . کنجکاو شدم و حس فضولی شوتم کرد به طرفشون تا ببینم جریان چیه ؟ گوشهامو آویزون کردم دیدم بچه داره به مامانش میگه من این کتابو میخوام و مادر هم قبول نمیکنه ! یواشکی به کتاب نگاه کردم دیدم اسم کتاب انقلاب کبیر فرانسه است !!!!!!! تعجب بغلم کرد گفت اِ اِ اِ این فسقلی رو ببین چه کتاب سنگینی برداشته که به سنش نمیخوره ! نورون های مغزم یه تکونی خوردن و متقاعدم کردن با این پسر کوچولو صحبت کنم ببینم کتابو برا عکس های خوشگلش میخواد یا که واقعا میخونه ؟ باهاش حرف زدم دیدم با این سن کم نصف تاریخ اروپا و تاریخ غزنویان و سامانیان رو خونده ! میخواستم کتابو من براش بخرم که مادرش دید نمیشه و خلاصه متقاعد شد که کتاب رو نصف نصف بخریم !!!

ما از اروپا چیزی کم نداریم جز مادری که بچه رو چنان تربیت میکنه که در سن هشت سالگی بجای بازی با گوشی یا شکستن شیشه همسایه با توپ ، با مادرش سر انتخاب کتاب انقلاب کبیر فرانسه بحث میکنه !!