ساخت 3 ساعت فیلم برای تمام شخصیت های فیلم Avengers 4

کارگردان فیلم Avengers 4 یک بار دیگر تاکید کرد که این قسمت از فیلم 3 ساعت خواهد بود و دلیل آن را اینگونه عنوان کرد که ما برای بررسی دقیق تر همه ی شخصیت ها نیاز به زمان بیشتری داشتیم و میخواستیم نقش تمام شخصیت ها تا حد زیادی پر رنگ باشد و همچنین قصد داریم که با پرداختن هر چه بیشتر به این قهرمانان مخاطبین را را تحریک کنیم و احساسات آنها را برانگیزیم.

سازندگان این فیلم نیز اضافه کردند که ما راه 22 قسمت قبلی را پیش خواهیم گرفت با این تفاوت که این قسمت شکل بسیار پیچیده تری را دنبال میکند و مهمترین اولوین را احساسات مخاطبین قرار خواهیم داد تا به واسطه این فیلم خاطره ای وصف ناپذیر برای مخاطبین این مجموعه و قهرمانا مارول به وجود آوریم.

نکته عجیب در مورد این فیلم این است كه تاكنون در چهار نمایش برای مخاطبان آزمایشی، هیچ كس از صندلی خود حتی برای استفاده از سرویس بهداشتی بلند نشده است و این نشان از محتوای غنی و داستانی با کشش بالا میباشد .

من که به شخصه با توجه به قسمت پیشین و شکست قهرمانان در برابر تانوس بی صبرانه منتظر این قسمت هستم و این فیلم را از سرگرم کننده ترین عناوین سال 2019 که بر روی پرده سینما خواهد رفت میدانم.

به نظر شما با توجه به ازدحام شخصیت ها این فیلم چه روندی را طی خواهد کرد موفقیت یا شکست ؟؟


منبع : Timecity.ir