ویرگول، بواسیر و هوش مصنوعی

ویرگول، بواسیر و هوش مصنوعی
من از اوایل راه اندازی ویرگول عضوش شدم فقط به عنوان یک خواننده و نه نو...