عسل‌گیسو با میم

خدا، به نامش

سلام و درود، این تصاویر حاصل لحظات خوشِ آخرهفته من با هدف با پیژامه جناب حاجی آقا می‌باشد.

https://virgool.io/@mostafam97/%D9%87%D8%AF%D9%81-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%DA%98%D8%A7%D9%85%D9%87-zwb2xue9mmqi

چکیده

موجودی 24 ساله
با موهایی از جنس عسل
با رنگ پوست برنزه
شبیه به فرشته ها
علاقمه مند به گل قرمز
در اون بالاها
با اخلاق سگی ( ظاهرا )
با تکه کلامِ گمشو ( گُلِشو )
در لباسِ عروس

خط خطی ها

واژه های کلیدی در قسمت نظرات ( پاسخ ها ) به روی یک برگ از سرسید قدیمی ( باطله ) نوشته شد و تبدیل به اشکال و هندسه های پایه شدند و در چند نوع مقایسه و تکمیل شدند.

اسم شخصیت انتخاب شد.

سپس جمله هایی برای محاوره و تعاملِ شخصیت ها نوشته شد.

خط خطی های اولیه
خط خطی های اولیهاجرا

خطوطِ روی کاغذ، در نرم‌افزار تبدیل به تصاویر دو بعدی شد و قسمت هایی اضافه، حذف و تکمیل شدند.

حاصل‌کارِ این ساعت های خوش را مشاهده کنید:برگ اول
برگ اول

در این صحنه ناتوانیِ عسل‌گیسو در تلفظ حرف « ل » را برای اولین بار شاهد هستیم.

همچنین متوجه نشدنِ آن مرد و عجیب به نظر آمدنش.برگ دوم
برگ دوم

آن مرد با گل آمد.

و فرشته از دیدن گل شادمان و خجالت زده شد ( حرکت دست نشان دهنده این واقعیت است ).

ایشون یک مثبت نگر هستند و همیشه گل را می‌بینند نه خار را.

همچنین برای بار دوم شاهد تلفظ « م » به جای « ل » هستیم.


برگ سوم
برگ سوم

آن مرد زود قضاوت کرد. ( گل را هم نداد )

فرشته بی‌خبر و خوشحال است و نمی‌بیند. ( چشمانش از شدت شادی هنوز بسته است )
برگ آخر
برگ آخر

آن مرد به سمت غروب رفت و در افق محو شد.
امیدوارم آقای حاجی آقا بعد از دیدن این مطلب، با هدف خود دوباره آشتی و احساس راحتی کنند.


انجام شده در سیستم عامل لینوکس دیپ این ( deepin )

نرم افزار دو بعدی اینک اسکیپ ( inkscape )

انتشار در دریای ویرگول

با لبخند برای ساخت لبخند