حادثه، به خیر گذشت؟ تلنگر،‌ چرا من!

سلام دوست عزیزممکنه این متن‌ها حالت و بد بکنه و فکر می‌کنم هیچ نکته‌ای...