تکرارِ تاریخ

چرچیل یک بار گفت خوندن تاریخ مهم نیست چون هیچ حادثه تاریخی دوباره یک شکل اتفاق نمی افته ...

این از اون جمله های انگلیسی روباه صفته چرچیله ...

قرار نیست تاریخ اصلا دوباره به یک شکل تکرار شه (هر چند معتقدم هر اتفاق تاریخ بار ها تکرار میشه ) ...

بحث اینه ک شما بتونید الگو ها رو ببینید و تصمیم بگیرید ...

مثل تجربه میمونه ...

میگن یک بار داروغه داشت توو میدون شهر جار میزد ک باهوش ترین آدمه و کسی تا حالا نتونسته سر کارش بذاره ...

ملانصرالدین که از اون جا رد میشد برگشت گفت من میتونم سر کارت بذارم ...

داروغه گفت خب شروع کن ...

ملا گفت صبر کن برم این خرمو خونه ببندم تو همین جا باش تا بیام ...

داروغه قبول کرد و ملا رفت ...

چند ساعت ک گذشت یهو داروغه از خودش پرسید پس چرا نیومد ... ؟

به همین سادگی سر کار گذاشته بودش ملا ...

این حکایت قرار نیست دقیقا برای شما به همین شکل رخ بده ... همینقدر شبیه ...

ولی حداقل اگر کسی گفت سر کارت میذارم واستا تا بیام و دلیلش هر چی بود یا حتی اگر به شکل دیگه ای بهتون گفت برو فلان جا تا بیام خب شما ی حادثه مثل شو دیدین ...

لزومی نداره مثل باشن ...

حضرت علی ی جمله ای دارن میگن هر وقت حوادث اولیه مثل هم شدن پایان ها رو شبیه کنین ... یا ی چیزی مثل این ...