خواستن توانستن نیست

یه سری مثل هایی هست که یا قبلا جواب میداده یا اینکه از اصل غلطه یا ... به هر حال وقتی بهشون دقت میکنی میبینی فقط ارزش انگیزشی دارن و تو دنیای واقعی هیچ جایگاهی ندارن.

مثل همین مثل معروف که هممون شنیدیم

‍‌خواستن توانستن است

این تو دنیای واقعی یه دروغ محضه. برای توانستن آیتمهای خیلی زیادی لازمه برای توانستن. اینکه تو فقط بخوای کافی نیست. حتی اراده هم که یه مرحله بالاتر از خواستن ذهنی هست هم کافی نیست.

خواستن توانستن نیست.
خواستن توانستن نیست.

بعد از خواستن باید اقدام کرد. ولی حتی اقدام هم بدون دانش کافی نیست. برفرض که دانش هم تو اون زمینه به اندازه کافی داشته باشیم، تو بعضی از کارها برای توانستن تجربه لازمه. این زنجیره به همینجا ختم نمیشه و آیتم های زیادی تو توانستن ما سهیم هستن. گاهی برای توانستن استمرار لازمه و موارد بیشماری که بعضیاشون توی توانستن های خاص لازم هستن.

از همه اینها که بگذریم حتی اگر به توانستن برسیم به هیچ وجه تضمینی برای موفقیت نیست.

اینارو نگفتم که ناامید بشی و گفتم تا یادت باشه خواستن به تنهایی توانستن نیست بلگه یکی از پیش نیازهای توانستن خودآگاه هست.