سلام دنیا | Hello World !

سلام دنیا | Hello World !
سلام ، این هم یه تجربه دیگه تو دنیای بلاگ های فارسی !نمیدونم چی باید ب...