بیزینس کوچ کیست؟

بیزینس کوچ یا مربی کسب و کار فردی است که به صاحبان کسب و کارها مهارت هایی را آموزش می دهد که با یادگیری آن مهارت ها می توانند کسب و کار خود را رشد دهند و در حرفه خود موفق تر باشند

بیزینس‌ کوچ‌ها معمولا کارآفرینان با تجربه‌ و صاحبین کسب‌ و کار می باشند. این افراد با بهره‌گیری از هوش، استعداد و تجربه های موفق و ناموفق شان، مسیری را برای موفقیت کسب‌ و کارها مشخص کرده و به آنها کمک می ‌کنند تا در دستیابی به اهداف تجاری شان موفق باشند.