در باب خواندن کتاب کاج های زرد

این که چرا کتابی به نظر شخصی جذاب و خواندنی و به نظر شخصی دیگر جالب نیست، موضوعی است کاملا درونی، ذاتی وسلیقه ای.کتاب کاج های زرد دومین کتاب خانم پونه ابدالی است و تشکیل شده از چند داستان کوتاه که نام کتاب نیز برگرفته از یکی از داستان های کتاب می باشد. کتابی کم حجم که به راحتی در یک ساعت می توان مطالعه کرد. زمان وقوع داستان ها دوره معاصر می باشد وتم اکثر آنها خرافات، مسائل زناشویی و تنهایی است. به نظر من نوع روایت داستان ها همراه با پیچیدگی و گیج کنندگی خاصی است که شاید ذهن و روحیات شخص من به درستی قادر به درک آنها نبود و مورد پسند واقع نشد. جا دارد یادی کنیم از استاد مسلم داستان کوتاه جهان آنتوان چخوف که با خواندن داستان هایش لذت و شوری عجیب به مشتاقان کتاب خوانی دست میدهدمی‌دهد.