اگر در دنیا یک کار باشه که همیشه حالم رو خوب کرده، نوشتنه و بس.


یک دسته‌بندی کاملاً علمی: دو دسته مرد (مبتنی بر جامعه آماری آقای «ح» و آقای «ب»)

یک دسته‌بندی کاملاً علمی: دو دسته مرد (مبتنی بر جامعه آماری آقای «ح» و آقای «ب»)
آقای «ح» و آقای «ب» دو نگهبان ساختمان شرکت ما هستند که هر کدام ۲۴ ساعت...