۱۰ نقل قول درباره متافیزیک که باید بخوانید

جملات متافیزیکی در تمام جنبه‌های زندگی بشر و حتی زندگی کاری او نیز صدق می‌کنند. آشنایی با چنین جملاتی الهام‌بخش زندگی ما هستند و می‌توانند مسیر درست را به ما نشان دهند. این جملات را از افراد مشهور و بزرگ بخوانید و سعی کنید که آنها را در زندگی خود به کار گیرید. اگر می‌خواهید در مورد متافیزیک بیشتر بدانید، این مطلب را هم از دست ندهید: قوانین متافیزیک و ارتباط آنها با رشد انسان.

۱- “این رویدادهای زندگی نیستند که به ما شکل می‌دهند بلکه این باورهای ما هستند که به آن‌ها معنی می‌دهند.”
- تونی رابینز

۲- “در جایگاهی که در آن قرار داریم تنها یک چیز را می‌دانیم: اینکه ما اکنون اینجا هستیم تا به دیگران کمک کنیم. چه به افرادی که لبخندشان دلیل شادی ما است و چه افراد بی‌شماری که سرنوشتشان با ما پیوند عاطفی خورده است.”
- آلبرت اینشتین

۳- “انجام دادن کارهایی که دوست دارید، باعث ظهور خیر و برکت در زندگی‌تان می‌شود.”
- دکتر وین دایر

۴- “برای هر خارجی یک درون وجود دارد و برای هر درونی یک خارج وجود دارد، اگرچه این چیزها باهم تفاوت دارند اما هرگز از هم جدا نمی‌شوند.”
- آلن واتز

۵- “اگر چیزها مطابق آرزوهایمان پیش نرفت باید آرزوهای خود را مطابق با اتفاقات تغییر دهیم.”
- ارسطو

۶- “هیچ مرزی در آفرینش وجود ندارد. مرزها توهمات ما از ترسیم و ویرایش کردن واقعیت هستند. مرزبندی برای مشخص کردن قلمرو مشکلی ندارد؛ اما اگر این دو باهم اشتباه گرفته‌ شوند آنگاه مرگبار خواهد بود.”
- کن ویلبر

۷- “دنیا چیزی فراتر از خود شما نیست. به درون خودتان نگاه کنید تمام چیزهایی که آرزویش را دارید همین لحظه در شما وجود دارد.”
- مولوی

۸- “زمانی که تصمیم می‌گیرید کاری را انجام دهید دنیا نیز با شما همکاری خواهد کرد.”
- رالف والدو امرسون

۹- “توجه مانند یک چراغ جستجو است و باید طوری آن را تنظیم کرد که بتواند آزادانه روی هر چیزی متمرکز شود.”
- اکناث ایستوارن

۱۰- “اینکه بدانیم که می‌دانیم چه چیزی‌هایی را می‌دانیم و بدانیم که نمی‌دانیم چه چیزهایی را نمی‌دانیم، یعنی به دانش واقعی رسیده‌ایم.”
- نیکولا کوپرنیکس