برنامه نویس، عاشق تفریح و گردش و خوشگذرونی! درحال یادگیری، یادگیری و یادگیری...