خودنمايي زير پوست مذهب


ايمان و اعتقاد در زندگي آدمي به مثابه يك نقشه راه است كه اگر بتوانیم درست و هدفمند از آن استفاده نماييم قطعا" رسيدن به هدف متعالي را در انتهاي عمر محدود خود را تجربه خواهیم کرد.

اما گاهي اين نقشه راه به واسطه زندگي ماشيني و تجملي و مصرف گرايي امروزه ، چنان با رنگ و لعابي همراه ميشود كه پيدا نموده خط اصلي سخت و دشوار می گردد و اغلب به اشتباه از خطوط ديگري اسفتاده ميكنيم و انتظار رسيدن به هدفي داريم كه اگر خوب دقت كنيم متوجه مي شويم كه اين مسير، آن جاده اصلي و ايمني نيست كه از ابتدا برايش برنامه ريزي نموده ايم.

برگزاري يك آيين مذهبي در وهله اول براي برخورداري از ثوابي است كه علاوه بر تعيين جايگاه برتر در جهاني ديگر ، بايد بخشي از مشكلات اين جهان را در خود حل نمايد.

زنان به واسطه حس زنانگي و برخورداري از دقت در جزئيات يك اثر معمولا براي اجراي مراسم مذهبی سلايق و ديدگاههاي خود را اعمال نموده و براي مطرح نمودن خود و به اصطلاح زبانزد شدن دست به رفتارهایی می زنند که نمی توان در نوشته های هیچ مکتبی نشان و سراغی از آن را بگیریم.

مراسم سفره هايي كه به نام ائمه اطهار(ع) چيده ميشود از چنان تجمل و رنگ و لعابي برخوردار است كه هر بيننده اي را چنان مشعوف خود مي سازد كه از اصل آمدن به اين مكان به كلي فراموش می کند.

ورود به چنين مراسمي در وهله اول بيننده با صحنه اي روبه رو ميسازد كه گويي به دنيايي ديگري وارد شده كه اگر شناختي از صاحب مجلس نداشته باشد قطعا" باور کردن آن برایش غیرممكن است.

يك زن محجبه روي يك صندلي نشسته و در حال موعظه و خطابه است و زناني ديگر با لباسها و ظواهري غير قابل ترسيم در اين ميدان آنچنان جولان ميدهند كه اگر قرار به نشنيدن حرفي باشد ، اين مجلس را با شوي مد اشتباه گرفته و البته دست كمي از آنها ندارد. پوشيدن لباسهايي نامناسب در چنين مراسمي خود مزيد بر علتي است كه نمي توان انتظار برداشتي غير از خودنمايي را در ذهن پرورانيد.

فقط براي برگزاري اين مراسم يك قانون نانوشته اي در بين اين گروه از افراد جامعه رد و بدل مي شود كه وقتي جمله " خانم جلسه اي " داريم يعني تو خود بخوان حديث مفصل از اين مجمل.

اين افراد گرچه از عقبه مذهبي و ديني بسيار خوبي برخوردار هستند ولي به واسطه برخي ندانم كاري ها و نداشتن يك راهكار مناسب و عدم تشخيص يك مسير صحيح ، معمولا" مسیری غیر از مسیر درست و هدایت شده را برای خود انتخاب می کنند.

براستي چرا ما نمي توانيم بين امور دنيوي و اخروي و علايق و دوست داشتني هاي خود يك حريمي قائل شويم كه اگر روزي قرار به ديدن اصول اساسي اسلام واقعي باشد، طبق نص صريح روايات از ديدن آنها تعجب نكنيم؟؟؟


https://virgool.io/@muhammad/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%83%D9%86%D9%8A%D9%85-%D8%AA%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%B4%D8%A8%D8%AE%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%D9%8A-%D9%83%D9%86%D9%8A%D9%85-mumowvczrsme