سفرنامه اربعين 98 (4)

پس از زیارت حرم امام حسین علیه السلام به نزد خانواده برگشتم و به اتفاق دیگر اعضای کاروان به محلی رفتیم که با هماهنگی قبلی و شناختی که از سال گذشته برای عضوی از کاروان حادث شده بود، به راه افتادیم.
مکان مناسبی بود و پس از استراحت و حمام جهت زیارت حرم حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام به راه افتادیم.
زائران زیادی به حرم آمده بودند و امکان متبرک شدن به ضریح برایمان مقدور نشد، زیارتی کردیم و نمازی را اقامه کرده و به محل اقامت برگشتیم.
عصرگاه به حرم امام حسین علیه السلام رفتیم. با پله برقی به زیرزمین رفتیم. مکانی وسیع، تمیز و سرد که همه را به توقفی کوتاه و طولانی ترغیب می کرد.
بعد از نماز به موزه حرم رفتیم. امکان تهیه عکس وجود نداشت. این موزه از شمشیرهای قدیمی، درب قتلگاه، منبری از عاج و مینایی که ساخته بودند و دیگر اشیایی که از کشورهای مختلف به حرم اهدا کرده بودند، موجود بود.
در حرم قبر حبیب بن مظاهر را زيارت کردیم و قبر ابراهیم مجاب که در بخش خواهران بود برای مردان قابل رویت نشد.
محل قتلگاه را زيارت و دعایی خوانده و از حرم خارج شدیم.
قبل از رفتن به محل اقامت، به مسجد مقام صاحب الزمان رفته و نمازی اقامه کردم و بعد به طرف مقام امام صادق علیه السلام به راه افتادم.
از میان بازاری عبور کردم که مردم برای خرید سوغات مراجعه کرده بودند و در انتهای این بازار سرپوشیده، مکانی بود به نام مقام امام جعفر صادق علیه السلام.
به راحتی وارد شدم و در صف رسیدن به محل مورد نظر قرار گرفته و پس از متبرک شدن، رکعتینی نماز خوانده و از کوچه پس کوچه های کربلا به محل اقامتمان رفتم.
روز بعد پس از نماز ظهر از خادم موکب خداحافظی کردیم و به طرف گاراژ نجف به راه افتادیم.

راه طولانی بود و خستگی کاروان مشهود. یک ماشین عبوری انتخاب کرده تا نزدیک گاراژ رفتیم.
وقتی رسیدیم تا چشم کار می‌کرد انسان هایی می‌دیدیم که منتظر ماشین بودند، ولی از ماشین خبری نبود که نبود.
هوا به شدت گرم بود و تشنگی بر ما چیره شده بود.
کمتر خودرویی مسیر کوتاه نجف را انتخاب می‌کرد و اکثرا مسیرهای طولانی را در برنامه داشتند.
بالاخره یک مینی بوس با هزینه چهار هزار دینار معادل چهل هزار تومان قبول کرد که ما را به نجف ببرد.
خوشحال شدیم و خدا را شکر کردیم و سریع سوار شدیم.


https://virgool.io/@muhammad/%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D9%86-1-pzzsheajoiid


https://virgool.io/@muhammad/%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D9%86-98-2-b0cecen8baak


https://virgool.io/@muhammad/%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D9%86-98-3-qivylirgjnpb