لیگ دکلمه - رقابت آنلاین دکلمه خوانی

لیگ جهانی موسیقی بار دیگر با یک رقابت آنلاین جذاب به میدان آمد. لیگ دکلمه خوانی، یک رقابت آنلاین دکلمه خوانی با خواند 5 شعر از بهترین شاعران ایران زمین می باشد.

هوشنگ ابتهاج سایه

احمد شاملو

فروغ فرخزاد

فریدون مشیری

مهدی اخوان ثالث

شرکت کنندگان می بایست یک شعر از هر کدام از شاعران معرفی شده را در تاریخ های اعلام شده ضبط کنند و در وبسایت لیگ جهانی موسیقی بارگزاری کنند.

برای ثبت نام در این رقابت آنلاین، به وبسایت لیگ جهانی موسیقی مراجعه فرمایید.

در پایین می توانید تقویم این لیگ را مشاهده کنید.

رقابت آنلاین دکلمه در لیگ جهانی موسیقی
رقابت آنلاین دکلمه در لیگ جهانی موسیقی
تقویم لیگ دکلمه در لیگ جهانی موسیقی
تقویم لیگ دکلمه در لیگ جهانی موسیقی
تقویم لیگ دکلمه در لیگ جهانی موسیقی
تقویم لیگ دکلمه در لیگ جهانی موسیقی