درباره کتاب های الکترونیکی

با رواج روزافزون تأثیر رایانه در مسائل روزمره، جهان با سرعت فزاینده‌ای به دنیای الکترونیک و دیجیتال تبدیل میشود. کتاب و چاپ و نشر نیز از این راه باز نمانده‌ اند و ظهور نشر الکترونیک این صنعت را دستخوش تحولی عظیم کرده است. کتاب الکترونیکی، پدیده‌ ای کاملاً تازه در این بین است و میرود تا نظام آموزش و اطلاع‌ رسانی را با دگرگونی هایی اساسی مواجه سازد. در همین راستا، سؤال هایی از قبیل «کتاب های الکترونیک چه نوع کتاب هایی هستند؟ چه محاسنی دارند؟ انواع آن ها از چه قرار است؟ آیا جای کتاب های کاغذی را خواهند گرفت؟ و سرانجام چگونه و با چه نرم‌افزارهایی میتوان اقدام به تهیه کتاب های الکترونیکی نمود؟» مطرح میباشند. هدف این مقاله، پاسخ به سؤال های فوق میباشد. برای رسیدن به هدف مذکور، از روش مطالعات کتابخانه‌ ای و جستجوهای اینترنتی استفاده شده است. نتایج نشان میدهد درباره مفهوم کتاب های الکترونیکی توافق کلی وجود ندارد و سه دیدگاه در این زمینه مطرح است. از جمله مزایای کتاب های الکترونیکی میتوان به دسترسی از راه دور، سهولت انتقال در عین یکپارچگی مطالب، انسجام مطالب و تنوع کاربرد، تبادل بنیادین مطالب با یکدیگر، پشتیبانی از امکانات مالتی مدیا و سهولت کار و اجرا اشاره نمود. در زمینه روش های رایج برای ساخت کتاب الکترونیکی، عرضه مطالب در قالب PDF و کتاب های الکترونیکی قالب EXE یا خوداجرا از روش های معمول و پرمخاطب به شمار میرود. مرجع دانلود کتاب های الکترونیکی (PDF , EPUB)