ویرگول
ورودثبت نام
myielts in
myielts in
خواندن ۲ دقیقه·۵ سال پیش

تفاوت so و such


در مورد تفاوت بین این دوکلمه باید بگوییم که هر دو کلمه به معنی «خیلی، آن قدر، آن چنان» هستند. پس از so صفت یا قید و پس از such اسم یا گروه اسمی (اسم و صفت) می‌آید.

ساختار های مربوط به So و Such از آن دست ساختار هایی هستند که در بخش رایتینگ Writing آزمون های بین المللی مانند آیلتس IELTS و تافل TOEFL کاربرد فراوان دارند.

یادگیری و آموزش ساختارهایی که با So و Such ایجاد می شوند به مهارت مکالمه انگلیسی شما کمک فراوانی می کند.

کلمه so را با صفت و یا قید به کار می بریم. مانند: so quick و so quickly

وقتی so در این ساختار به کار رود، معمولا یک حقیقت بیان می‌شود که در پی خود نتیجه‌ خاصی را به دنبال دارد.

So می تواند با صفت ترکیب شود و آن صفت را به بیشترین حد نشان دهد. به مثال ها توجه کنید.

نکته: کلمات so و such باعث قوی تر شدن معنای صفت و یا قید ما در جمله می شوند.

مثال :

The music is so loud! I wish they would turn it down

This shirt is so big. I want smaller one.

The music is so loud that I can’t sleep.

This shirt is so big that I don’t want it.

کلمه such را با اسم به کار می بریم. وقتی such استفاده شود، بیان احساسات شدید و یا نظری شخصی نسبت به یک موضوع ارایه می‌شود.

این فرمول برای استفاده از Such به شما کمک فراوانی می کند:

such + a/an + (adjective) + singular noun + that

He had such a low grade that he hid his exam paper

This is such an interesting book that I can't stop reading it

کاربرد so و such در جمله‌های عاطفی و احساسی

این جمله‌ها نیز از ساختار so … that یا such … that تبعیت می‌کنند با این تفاوت که that از آن‌ها حذف شده است. این جمله‌ها به علامت تعجب ختم می‌شوند.

He is such a gentleman!

She is so beautiful!

تدریس خصوصی آیلتستدریس خصوصی تافلتفاوت so و suchیادگیری گرامر انگلیسیزبان انگلیسی
شاید از این پست‌ها خوشتان بیاید