کرونا با کسب و کارهای کوچک چه میکند؟

باید منتظر آسیبِ جدّی کرونا به بدنه کسب و کارهای کوچک و اصناف باشیم و در ادامۀ آن موج بیکاری ! اتفاقی که محدود به ایران نیست و این مساله در بسیاری از کشورهای دنیا خواهد بود. اما نکته اینجاست که بدنۀ نحیف و ضعیفِ اقتصادِ ایران ظرفیت چنین حادثه بزرگی را نداشته است ...

برخی اقداماتِ دولت، نظیر ارائه وام 12% یا پرداخت بیمه بیکاری و نظایر آن بعید است که بتواند اثر ریشه ای بر مشکلات بگذارد و احتمالاً اثر تورمی نیز خواهد داشت.

درباره راهکارهایی برای کاهش اثرات کرونا بر کسب و کارهای کوچک و متوسط، (فقط کاهش، نه از بین بردن) در ابعاد اقتصاد بنگاه، بد نیست این ویدیو از برنامه یه روز تازه، شبکه5 سیما را مشاهده کنید.

در این ویدیو سید حمیدرضا عظیمی برخی نکات را پیرامون راهکارهایی برای کاهش اثرات اقتصادی کرونا برای این کسب و کارها در گپ و گفتی کوتاه، بیان می کند.

https://www.aparat.com/v/WD4kf
سید حمیدرضا عظیمی در برنامه یه روز تازه شبکه تهران
سید حمیدرضا عظیمی در برنامه یه روز تازه شبکه تهران