چه کسب و کاری مناسب شماست؟ اگر یک ENTP هستید.

ENTP
ENTP

این تیپ‌ها دارای ژن کارآفرینی هستند و هیچ انکاری دراین موضوع که شما تیپی هستیدکه می‌تواند هزاران ایده جذاب کسب و کار را عملی کند وجود ندارد. بنابراین مسئله این نیست که چه کسب و کاری را باید شروع کنید بلکه بیشتر درباره انتخاب بهترین ایده و تبدیل آن به یک تجارت است که بایستی بیاندیشید.
مهم نیست که شور و اشتیاق شما در روابط عمومی، تناسب‌اندام، تحقیقات بازار، فروش نرم‌افزار و یا ایجاد یک موتورجستجوی جدید برای پزشکان باشد، مهم اینست که بالاخره یکی را از میان آنها انتخاب و شروع کنید.

قبل از رفتن به طرف چیزی، خودتان را زیاد گرفتار ایجاد یک ایده‌ی کسب و کارعالی نکنید. از کسب و کاری که بایستی درنقش مدیریت ظاهرشوید اجتناب کنید. شما آزادی کافی بهنگام درگیر شدن دریک تجارت فرانشایز که قوانین آن توسط شخص دیگری تهیه و تبیین شده است را نخواهید داشت.

ازآنجایی‌که تمرکز بسیار مهم است و اینکه شما به راحتی بی‌حوصله می‌شوید، کارکردن با شخص بسیار باهوشی را مدنظر قراردهید که مراقب جزئیات است و دراینصورت است که می‌توانید تا زمان موفقیت ایده‌تان یا عدم موفقیت آن، تمرکز لازم‌تان را حفظ کنید.

مشکل‌ترین بخش کار برای شما این است که از کنترل آن ایده منصرف شوید و برایتان سخت خواهد بود که اجازه دهید دیگران به وظایفی رسیدگی کنند که درصورت داشتن انگیزه کافی، بهتر از آنها انجام می‌دادید.منبع