عاشق مطالعه و نوشتن، علاقه مند به یادگیری و آموزش، مشتاق کارهای نو و جدید، عاشق ایده دادن، خلاق