این افراد n.aslm را دنبال می‌کنند:

ما در مجله خبری نرم افزار مدرسه دایاموز https://dayamooz.co برای تسهیل روند هوشمندسازی مدارس و تغییر سیستم آموزشی سنتی کشور به سمت مدرن سازی و بکارگیری تکنولوژی در عرصه ی آموزش تلاش می کنیم
وبلاگنویس http://behabady.ir
دانشجوی بازرگانی، علاقه مند به دنیای بورس و تجزیه تحلیل مالی اقتصادی :)