وقتی در دو قدمی رویاهات هستی !!!


دنیا اکنون در دستان توست !!!
دنیا اکنون در دستان توست !!!

زمانی می رسه که شما از خودتون می پرسید آیا من آنقدر قدرت دارم که در برابر ناملایمات ، بولهوسی های روتین جامعه خودم و حتیدر برابر راهی که حتما بهتر کنار گذاشته بشه بایستم ؟

پاسختون به مروربه دست میاد. خیلی ها سعی می کنند با استناد به آیات مد نظر خودشون در کتاب الهی ، خودشون رو قانع کنند!

خیلی ها سعی می کنند به خدایی که به تو قدرت تعقل و فکر کردن داده و پس از اون توصیه کرده بهش توکل کنی ، دخیل ببندند !

گاهی اوقات هم افرادی رو می بینی که به واسطه توجیه خودشون کارهای غیر اخلاقی شون رو ادامه میدن و نام مقدس عشق رو هم لکهدار می کنند!

اما شما در ادامه مسیر خودتون در مواجه با این رفتارهای غیر نرمال و ناملایمات چطور واکنش نشون می دید؟

شما در ابتدا سعی می کنید دوری کنید از این اشخاص، از این رفتارهای چیپ و از این محدودیت ها، پس از اون استقلالتون اولویتتون قرار می گیره و سعی می‌کنید خودتون رو بازیابید و بخشی از خودتون رو در یک پروژه نو خلق کنید !!!

خوب حالا که تونستید با خودتون کنار بیایید وقتی به پشت سر نگاه می کنید دلیلی برای بازگشت پیدا نخواهید کرد. مسیر پیش رو بسیارزیباتر از اونی که تصورش رو می کردید.

انسان های جدید ، دنیای جدید و رویاهای جدید

خوب گرچه سختی هایی هم پیش روی شما هست اما کسی که بخواد همراه شما باشه ، شما در در مسیر همراهی خواهد کرد، پشت سرشما بطور ساکن باقی نخواهد ماند یا مسیر اشتباهی رو انتخاب نخواهد کرد.در غیر اینصورت بهتر پشت سرش بگذارید و خودتونمسیرتون رو با آدم های درست تر و اهداف ملموس تری رقم بزنید.

این دنیایی هست که شما رو از باقی زنان شیفته و مردان ضعیف النفس جدا می کنه.

و انسان ها و رویدادهای پیش روی شما بطور فوق اتوماتیک قرار داده خواهند شد که خودتون تعجب می کنید این هارمونی از کجا باشما عجین شده !!!

مخلص کلام اینکه شما می تونید یک ربات مکانیکی یک سازمان سنتی با ایده های پوسیده و اصول غیر اخلاقی باشید یا خالق دنیایزیبای خودتون

انتخاب با شما است !!!