مسئله چاپ حرف به حرف


می خوایم برنامه ای بنویسیم که رشته ورودی رو حرف به حرف به این صورت چاپ کنه:

ورودی: Reza

خروجی: RReRezReza

یعنی ابتدا حرف اول رو چاپ کنه، بعد حرف اول و دوم، و به همین ترتیب تا آخر اون رشته

جواب در پایتون:

به کمک سینتکس ساده پایتون خیلی راحت این برنامه نوشته میشه. بخش word[:i+1] به این معنیه که کلمه از اول تا i+1 چاپ بشه. و ''=end به این خاطره که همه print ها تو ۱ خط انجام بشه