قرارداد چارتر پارتی

چارتر پارتی (Charter Party)، قراردادی که به موجب آن مالک کشتی آن را برای استفاده در حمل و نقل محموله به دیگران واگذار می‌کند. در صورت مجاز بودن شرایط قرارداد چارتر، ممکن است با سایر فرستنده‌ها قراردادهای فرعی منعقد کند. مالک کشتی همچنان به کنترل ناوبری و مدیریت کشتی ادامه می دهد، اما ظرفیت حمل آن توسط اجاره کننده انجام می‌شود.

انوع قرارداد چارتر پارتی

قرارداد اجاره زمانی (Time Charter Party)

در این نوع قرارداد، تمام ظرفیت کشتی برای مدت معین اجاره داده می‌شود و مدت اجاره با توجه به نیازهای اجاره کننده (Charterer) و توافق مالک تعیین می‌شود؛ که ممکن است چند ماه یا حتی چند سال باشد.

طبق این قرارداد، مالک کشتی متعهد می‌شود کشتی را برای دریانوردی، در زمان و مکان تعیین شده در اختیار اجاره کننده قرار دهد، در غیر این صورت اجاره کننده می‌تواند به خاطر این تاخیر قرارداد را فسخ و مطالبه خسارت نماید.

در قراردادهاى اجاره زمانى، اجاره دهنده و يا صاحب کشتى موظف است، کشتی را بیمه و دستمزد خدمه کشتی را که در استخدامش قرار دارند، بپردازد. اجاره کننده علاوه بر هزینه اجاره، باید مخارج سوخت کشتی در دریا و بندر را نیز بپردازد. هزینه‌های مربوط به عوارض بندری، عبور از کانال، اجاره یدک کش و هر نوع مالیات و عوارض متعلق به کالا بر عهده اجاره کننده است؛ و معمولاً بارگیری و تخلیه کالا را فراهم و هزینه‌های مربوط به آنها را پرداخت می‌کند.

اگر کشتی بر اثر نقص فنی یا حادثه‌ای از حرکت باز ایستد، برای زمان تلف شده اجاره تعلق نمی‌گیرد، ولی برای موارد دیگر باید اجاره بها به طور کامل پرداخت شود.

قرارداد اجاره برای سفر (Voyage Charter Party)

در این قرارداد مالک کشتی کالای معینی را بین بنادر یا در محدوده‌ای مشخص حمل کرده و در ازای آن مبلغی به عنوان کرایه دریافت می‌کند؛ این مبلغ بر اساس وزن کالا یا در صورت حجیم بودن بر اساس حجم آن محاسبه می‌شود. اگر این جزئیات بطور دقیق مشخص نباشد، طرفین ممکن است در مورد مبلغ مقطوعی به عنوان کرایه توافق کنند. در اجاره سفری کشتی مانند اجاره زمانی، خدمه و به طور کلی مدیریت کشتی در اختیار مالک باقی می‌ماند.

انواع قرارداد اجاره سفری
  • اجاره کشتی برای یک سفر
  • اجاره کشتی برای سفرهای متوالی

در مواردی که کالا معادل یا کمتر از ظرفیت حمل کشتی باشد، می‌توان آنرا طی یک سفر حمل کرد.

ولی اگر کالا بیش از ظرفیت حمل کشتی برای یک سفر باشد، قرارداد اجاره برای چندین سفر تنظیم می‌گردد. این نوع قرارداد در فاصله دو تاریخی که تعیین می‌شود، یعنی تاریخ آغاز نخستین سفر و تاریخ پایان آخرین سفر معتبر است.

قرارداد اجاره در قالب واگذاری (Bareboat Charter Party)

با این نوع چارتر، مالک کشتی کل کشتی های خود را همراه با وسایل ولی بدون خدمه برای مدت معینی به نرخی که معمولاً برحسب ظرفیت حمل، عمر و سرعت کشتی تعیین می شود اجاره می‌دهد و اجاره کننده مسئولیت اداره آن را دارد، گویی کشتی خودش است. به همین دلیل اجاره در قالب واگذاری را اجاره کشتی لخت نیز می‌گویند. مالک کشتی، برای مدت تحت پوشش قرارداد اجاره، کنترل کشتی های خود را از دست داده است.

اجاره کننده تمام پرداخت ها از قبیل سوخت، آذوقه، عوارض بندر، استخدام و پرداخت خدمه و ... را می‌پردازد. ممکن است در قرارداد اجاره بندی وجود داشته باشد که مدیر و مهندس ارشد باید توسط مالک کشتی تایید شوند.

اجاره کننده مسئول نگهداری، حفظ و ایمنی کشتی است. قبل از تحویل به اجاره کننده کشتی توسط نمایندگان هر دو طرف بررسی می‌شود و در هنگام تحویل مجدد نیز این کار انجام می‌شود. مشاهده ادامه مطلب

منبع: حمل و نقل بین المللی انتیراپ