هرچه آغاز ندارد نپذیرد انجام

این اولین باری است که دارم می نویسم ،دقیقا نمیدانم درباره چه چیزی باید بنویسم اما اینجا گفته شد فقط بنویسم ، پس فقط می نویسم . دوست ندارم نویسنده بشوم اما همیشه علاقه داشتم توانایی بیان و مکتوب کردن باور، افکار و احساسات خودم رو داشتم. به نظرم این یکی از مهمترین مهارت هایی که ما باید برای توسعه خودمون کسب کنیم. انسانی که دوست دارد تکامل پیدا کنه حال از هر لحاظ باید بتواند آنچه در ذهن دارد را به کلمه تبدیل کند. مهارتی که من کمبود زیادی را در آن احساس می کنم والبته به قول بزرگان با " اولین قدم ها ، طولانی ترین مسیر ها" طی می شوند. اما شروع این اولین قدم هم کار هر بزی چون من نیست ، گاو نر می خواهد و مرد کهن. اما شاید این جا بتونه شروعی باشه برای فکر کردن و بیان احساس به طرزی شفاف و واضح برای خودم. پس شروع می کنیم به نوشتن چرندیات یک ذهن که هیچوقت ننوشته و هیچ ساختاری به خودش نگرفته.