naghmeh_pr این افراد را دنبال می‌کند:

به خودشناسی و رشد فردی علاقمند هستم و اینجا بیشتر از تلاش هام در مسیر رشد شخصیت و سازش با جامعه مینویسم.
ما شکیبا بودیم و این است کلامی که ما را به تمامی وصف می‌توان کرد.
در دل شب به دنبال خورشید بگرد / من، یک دل داده در روشنایی شب
یک آموزگار...