میشه نوشت برای آدم هایی که از خوندن لذت میبرن.فاطمه ای هستم‌۲۰ساله پر از هیجان برای محبت کردن!ما حرف ها رو علاوه براینکه مینویسیم،میکِشیم.🍀💫